Otázka:

Na základe čoho vzniklo slovo črepina alebo črepiny? Mohlo by existovať zvukomalebné citoslovce črep? Podľa mňa je to zvukovo podobné, ako keď niečo dopadne na črepiny alebo keď sa niečo rozbije na črepiny, alebo keď črepina dopadne na črepiny. Dá sa takýto zvuk nahradiť iným citoslovcom?

Heslá:

črepina, črep, štrng, cink, brink, cveng

Odpoveď:

Slovo črepina je všeslovanský výraz, ktorého pôvodný význam bol „hlinený črep, niečo rozbité“ (porov. Jiří Rejzek: Český etymologický slovník). Citoslovce so základom črep sa v slovenčine nepoužíva a na označenie „zvuku, keď sa niečo rozbije na črepiny“ sú ustálené citoslovcia vyjadrujúce zvuk vznikajúci pri náraze sklených predmetov, teda štrng, cink, brink, cveng... a ich synonymá (porov. Synonymický slovník slovenčiny, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).  

 

 

 

 


Otázka z 17. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu črepina