Otázka:

Veľmi často počujeme takéto vyjadrenie: "Pri organizovaní... sa väčšie problémy nevyskytli." Bežne stupňujeme spôsobom veľký - väčší - najväčší, ak teda niekto použil hneď druhý stupeň - väčší, znamená to, že veľké problémy sa vyskytli?

Heslá:

veľký/väčší/najväčší

Odpoveď:

 Aj jazykové prostriedky podliehajú istej „móde“, ktorá sa vďaka masovokomunikačným prostriedkom veľmi rýchlo šíri. Mnohí ľudia sa vôbec nezamyslia nad výberom slov či nad slovným spojením, ktoré používajú, a mechanicky preberajú nelogické konštrukcie. Napríklad aj tú, na ktorú upozorňujete. Jej logiku ťažko posúdime, ak nepoznáme kontext, teda nevieme, či spojením „... pri organizovaní sa väčšie problémy nevyskytli...“ autor poukazoval na skutočnosť, že sa vyskytli len malé problémy, tie väčšie už nie, alebo len nenáležite použil druhý stupeň prídavného mena namiesto základného tvaru.

 

 

 


Otázka z 17. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu veľký/väčší/najväčší