Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo mier?

Heslá:

mier

Odpoveď:

            Podstatné meno mier sa skloňuje podľa vzoru dub, ale v jednotnom čísle má v genitíve príponu -u (podobne ako ďalšie slová, prevažne prevzaté, abstraktné a látkové, napr. hnev, dojem, cukor, hrach, med) a v lokáli príponu -i (ako mnohé slová cudzieho pôvodu zakončené na -ár, -ál, -ér, -iar, -ier, napr. kalendár, halier, pohár). V množnom čísle má pravidelné skloňovanie.

N.  mier          /           miery

G.  (od) mieru/           (od) mierov

D.  mieru        /           mierom

A.  mier          /           miery

L.  (o) mieri    /           (o) mieroch

I.   (s) mierom/           (s) miermi


Otázka z 16. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mier