Otázka:

Ako je správne: edukácia alebo edukacia?

Heslá:

edukácia

Odpoveď:

Pri riešení podobných nejasností Vám stačí nazrieť do slovenských lexikografických príručiek na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Slovo edukácia sa uvádza zhodne vo všetkých príručkách v grafickej podobe s dlhým á.


Otázka z 16. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu edukácia