Otázka:

V KSSJ som našiel heslo spojler, ale v poznámke bolo uvedené, že pôvodný tvar je spoiler. Znamená to, že sú prípustné obe podoby?

Heslá:

spojler

Odpoveď:

Poznámka „pôv. pís. spoiler“, ktorá sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka 2003 pri hesle spojler (v elektronickej verzii je slovo spoiler vyznačené fialovou farbou – takto sa v slovníku odlišujú subštandardné, nespisovné výrazy alebo tvary), znamená, že v starších slovenských textoch sa môžete stretnúť aj s touto staršou podobou. Súčasnej kodifikácii zodpovedá iba podoba spojler.  


Otázka z 16. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spojler