Otázka:

Je slovo kúpenský spisovné? A čo znamená?

Heslá:

kúpenský

Odpoveď:

Prídavné meno kúpenský sa používa ako hovorový výraz vo význame „taký, ktorý sa kúpi, ktorý sa nevyhotoví doma a má sčasti odlišné vlastnosti ako urobený doma“, napr. kúpenská klobása (porov. výklad slova kúpenský v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Prídavné meno kúpenský je spisovné, pričom ako hovorové slovo má príznakový charakter. V štylisticky neutrálnej komunikácii odporúčame používať prídavné mená kúpený, kupovaný, napr. kúpená klobása, kupované zákusky.


Otázka z 15. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kúpenský