Otázka:

Dobrý deň, píše sa za poradovým číslom, ktoré sa uvádza v samostatnej kolónke bodka? Ide o značenie v pedagogickej dokumentácii.

Heslá:

poradové číslo, bodka za číslom

Odpoveď:

Za poradovým číslom, ktoré sa uvádza v samostatnej kolónke (za ktorou nasleduje kolónka s údajom o mene a priezvisku) v tabuľke alebo na prezenčnej listine, sa zvyčajne dáva bodka (bodka sa nedáva vo vetnej súvislosti). V pedagogickej dokumentácii Vám odporúčame používať ustálený spôsob zápisu (ktorý ste používali doteraz).


Otázka z 03. 12. 2009 bola zodpovedaná dňa 10. 12. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu poradové číslo