Otázka:

Je správny liturgický výraz "Ježišu, dôverujem ti" alebo "Ježišu, dôverujem v teba"?

Heslá:

dôverovať, dôverovať niečomu, dôverovať jeho slovám, dôverovať vlastným silám, dôverovať v niečo, dôverovať v úspech, dôverovať vo vlastné sily, dôverovať niekomu, dôverovať svojim rodičom, dôverovať priateľovi, Ježišu, dôverujem ti!

Odpoveď:

Väzbu slovesa dôverovať osvetľuje výklad tohto slovesa v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004). Sloveso dôverovať v spojení s neživotnými podstatnými menami sa viaže s bezpredložkovým datívom, čiže dôverovať niečomu, napr. dôverovať jeho slovám, dôverovať vlastným silám, i s predložkou v akuzatíve, čiže dôverovať v niečo, napr. dôverovať v úspech, dôverovať vo vlastné sily. Sloveso dôverovať v spojení so životnými podstatnými menami sa viaže iba s bezpredložkovým datívom, čiže dôverovať niekomu, napr. dôverovať svojim rodičom, dôverovať priateľovi. To znamená, že správna je formulka Ježišu, dôverujem ti!, v ktorej sa meno Ježišu od nasledujúceho textu oddeľuje čiarkou, pretože ide o oslovenie. Možno ešte dodať, že tvary zámena ty vzťahujúce sa na Boha, resp. Ježiša Krista, sa v katolíckej cirkevnej spisbe ustálene píšu s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 09. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dôverovať