Otázka:

Ako sa skloňuje japonské krstné meno Macuo?

Heslá:

chlap, Macuo, Macua, Macuovi, (o) Macuovi, (s) Macuom

Odpoveď:

 

Mužské mená zakončené na -o sa skloňujú podľa vzoru chlap. Takto skloňujeme aj cudzie mená, ktoré sú podľa výslovnosti zakončené na -o. Japonské meno Macuo teda skloňujeme Macua, Macuovi, Macua, (o) Macuovi, (s) Macuom.


Otázka z 12. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu chlap