Otázka:

Je správne vložiť zvratné zámeno "si" pred dátum alebo pred sloveso v texte svadobného oznámenia "s radosťou Vám oznamujú, že si dňa dd.mm.yyyy vyslúžia sviatosť manželstva"?

Heslá:

dňa, si, Kostol nanebovzatia Panny Márie, Blumentálsky kostol, Blumentál, X a Y Vám s radosťou oznamujú, že, o, si vyslúžia sviatosť manželstva v Kostole nanebovzatia Panny Márie (Blumentál)

Odpoveď:

 

 

V texte svadobného oznámenia odporúčame vypustiť v dátume slovo dňa a zvratné zámeno si nechať pred slovesom. Názov Kostol nanebovzatia Panny Márie má uvedenú pravopisnú podobu. Jeho neoficiálny názov Blumentálsky kostol či Blumentál odporúčame uviesť v zátvorkách: X a Y Vám s radosťou oznamujú, že (dátum) o (čas) si vyslúžia sviatosť manželstva v Kostole nanebovzatia Panny Márie (Blumentál).

 


Otázka z 10. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu dňa