Otázka:

Aké je správne pomenovanie človeka, ktorý realizuje umelecký prednes?

Heslá:

recitátor, interpret, prednášateľ, prednášač

Odpoveď:

 

Na pomenovanie človeka, ktorý umelecky prednáša literárne dielo, možno použiť výrazy recitátor, interpret, prednášateľ prednášač (porov. výklad slova prednášač, resp. dominantného slova recitátor v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004). Citovaný slovník je sprístupnený na našej stránke www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 08. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu recitátor