Otázka:

Aký je správny výraz pre uvarené zemiaky, ktoré sa rozpučia?

Heslá:

rozpučené, popučené, roztlačené, rozmliaždené, pomliaždené, pomiagané, rozmiagané, miagané

Odpoveď:

 

Uvarené zemiaky, ktoré sa rozpučia, možno nazvať rozpučené, popučené, roztlačené, rozmliaždené, pomliaždené, pomiagané, rozmiagané, prípadne miagané. Slovník spisovného jazyka českého zaznamenáva slovo brukev v troch významoch, a to 1. kedluben, 2. ako botanický termín brukev zelná vo význame „druh zeleniny pestovaný v rozličných odrodách (kel, kapusta, kaleráb, karfiol)“, 3. botanický termín rod Brassica: brukev zelná, brukev řepka, brukev černohořčice. Z výkladu vyplýva, že českému slovu brukev v receptoch zodpovedá slovo kaleráb, po česky kedluben.


Otázka z 07. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozpučené