Otázka:

Dobrý deň, je pomenovanie chrípkové prádzniny spisovné?

Heslá:

chrípkové prázdniny

Odpoveď:
Pomenovanie chrípkové prázdniny na označenie mimoriadneho školského voľna z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov je jazykovo správne, významovo jasné a ustálené.

Otázka z 02. 12. 2009 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chrípkové prázdniny