Otázka:

Akú predložku treba použiť pri slovese telefonovať? Napríklad: telefonujem na poštu, alebo do pošty?

Heslá:

telefonovať na poštu

Odpoveď:

            Dobrou pomôckou pri voľbe smerovej predložky k slovesu telefonovať je porovnanie s predložkou, ktorá sa používa v miestnom význame (pozri heslo „na miestnom úrade“ v elektronickej poradni).

Ak v miestnom význame použijeme predložku na (pracujem na miestnom úrade, na ministerstve, na univerzite, na pošte), v smerovom význame zostáva rovnaká (telefonujem na miestny úrad, na ministerstvo, na poštu).

            Ak v miestnom význame použijeme predložku v (pracujem v poisťovni, v ústave, v škole), v smerovom význame treba použiť predložku do (telefonujem do poisťovne, do ústavu, do školy).


Otázka z 15. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu telefonovať na poštu