Otázka:

česká obec Choryně otázka: ako vyskloňovať v Choryni alebo v Choryne? napríklad Jan Novák narodený v Choryn...

Heslá:

Choryně

Odpoveď:

Názov Choryně sa skloňuje podľa vzoru ulica, takže slovné spojenie správne znie takto: Jozef Novák narodený v Choryni.


Otázka z 15. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Choryně