Otázka:

Je správna predložka "pri" vo vete "Dajme ten stôl pri okno"?

Heslá:

pri okno, pri, k

Odpoveď:

Výraz pri okno vo vete Dajme ten stôl pri okno je gramaticky nesprávny, a teda nespisovný (porov. výklad predložiek pri, k v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003). Ide o nárečovú väzbu predložky pri, ktorá sa vyskytuje v ústnych prejavoch obyvateľov niektorých častí západného Slovenska, napr. Ponitria, v okolí Topoľčian, Partizánskeho, Vrábeľ.


Otázka z 14. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pri okno