Otázka:

Prosím Vás o vysvetlenie etymológie názvu obce PETRŽALKA. Ďakujem.

Heslá:

Petržalka

Odpoveď:

 

Na stránke e-obce.sk/obec/bratislava/2-historia.html sa uvádza: „Obec Petržalkaje doložená z roku 1225 ako Mogorscigel, neskôr ako Ungerau (1493), Engerau (1654), Ligetfalva (1863), Petržalka (1920); po maďarsky Ligetfalu, Pozsonyligetfalu, po nemecky Engerau, Audorf, Au.“

 

Podľa publikácie Milana Majtána Názvy obcí Slovenskej republiky (Bratislava: VEDA 1998, s. 169) sa obec volala Petržalka v rokoch 1920 – 1938 a potom v rokoch 1945 – 1946. V rokoch 1938 – 1945 sa používal starší nemecký názov Engerau. V roku 1946 sa obec stala súčasťou Bratislavy. Miestny názov Petržalka (podľa publikácie Zeměpisná jména Československa, Praha: Mladá fronta 1982, s. 234) vznikol až v 20. storočí zo slova „petržal“ podľa toho, že tu boli záhradnícke kolónie zásobujúce mesto zeleninou.

 

 

 


Otázka z 15. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Petržalka