Otázka:

Je správny výraz "nastieľacie" alebo "nastielacie"?

Heslá:

nastielací, nastielať

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno nastielací je odvodené od slovesa nastielať, v ktorom je tvrdé l, ktoré sa zachováva aj v jeho odvodených slovách (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, ktoré sú sprístupnené na našej webovej stránke).


Otázka z 20. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nastielací