Otázka:

Je správne používanie cudzieho slova "upgrade" v náboženskom texte v tvare "upgrade-uje"?

Heslá:

upgrade, upgradovať

Odpoveď:

Anglické sloveso upgrade známe z oblasti informatiky má význam „rozšíriť, zvýšiť úroveň; aktualizovať“. V danej oblasti sa používa aj v podobe upgradovať. Použitie tohto slova v náboženskom texte v tvare upgrade-uje vo vete ... nezneplatňuje, neruší jednotlivé konkrétne prikázania, ale v istom zmysle ich „upgrade-uje“, uvádza ich do súvislosti definitívneho Božieho zjavenia v Ježišovi Kristovi pôsobí rušivo. Prenášanie odborných alebo profesionálnych výrazov viazaných na určité pracovné alebo sociálne prostredie do iných, širších komunikačných sfér je jedným z prejavov dynamiky jazyka, ale nemožno ho aplikovať mechanicky. Odporúčame Vám, aby ste v citovanej vete, ktorú uvádzate v neúplnom znení, želaný význam vyjadrili iným, štylisticky vhodným výrazom, ktorý pretlmočí jej myšlienkový obsah.


Otázka z 13. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu upgrade