Otázka:

Je správne vyjadrenie komentátorov a profesionálnych novinárov: Skokan XY sa bude sústrediť na posledný pokus?

Heslá:

sústrediť sa, Skokan XY sa bude sústrediť na posledný pokus, Skokan XY sa bude sústreďovať na posledný pokus

Odpoveď:

Pokiaľ ide o sloveso sústrediť sa, Váš postreh, že toto sloveso sa v jazykovej praxi nesprávne časuje, je opodstatnený. Sloveso sústrediť sa ako dokonavé sloveso nemôže vyjadrovať aktuálnu prítomnosť, preto jeho tvary prítomného času vyjadrujú budúci dej. To znamená, že vyjadrenie Skokan XY sa bude sústrediť na posledný pokus je gramaticky nesprávne. Budúci dej vyjadríme vetou Skokan XY sa sústredí na posledný pokus alebo Skokan XY sa bude sústreďovať na posledný pokus. Na nesprávne používanie slovesa sústrediť sa sme poukázali v jazykových príspevkoch už viackrát, napr. v jazykovej rubrike Slovenského rozhlasu Slovenčina na slovíčko.


Otázka z 09. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu sústrediť sa