Otázka:

Je správne slovné spojenie "prehral tretí zápas v rade"?

Heslá:

prehral tretí zápas v rade, prehral tri zápasy za sebou, prehral tretí zápas za sebou

Odpoveď:

Formuláciu XY prehral tretí zápas v rade nemožno považovať za jazykovo nesprávnu. Rovnaký význam možno vyjadriť aj vetou XY prehral tri zápasy za sebou alebo XY prehral tretí zápas za sebou

 


Otázka z 09. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prehral tretí zápas v rade