Otázka:

Aká je správnosť písania ženského rodu profesií za lomkou: "pracovník/-čka" alebo "pracovník/čka" alebo pracovník(čka)?

Heslá:

pracovník pracovníčka, pracovník (pracovníčka)

Odpoveď:

Alternatívnosť osoby ženského pohlavia možno vyznačiť celým tvarom pomocou lomky alebo zátvoriek: pracovník/pracovníčka, pracovník (pracovníčka). Spôsob uvádzania alternatívnosti zakončením so slovotvornou ženskou príponou so spojovníkom typu pracovník/-íčka alebo v zátvorkách pracovník (-íčka) nepokladáme za vhodný, hoci sa v jazykovej praxi s takýmto spôsobom stretáme.


Otázka z 15. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pracovník pracovníčka