Otázka:

Je správne slovné spojenie stransparentniť proces alebo ztransparentniť proces?

Heslá:

stransparentniť, transparentný

Odpoveď:

V slovese stransparentniť s významom „urobiť transparentným“ je predpona s-. Sloveso stransparentniť bolo utvorené z prídavného mena transparentný, ktoré sa začína na neznelú spoluhlásku t, ktorá ovplyvnila charakter pôvodnej slovesnej predpony z-, takže sa pred ňou používa neznelá predpona s- (porov. priehľadný – spriehľadniť, funkčný – sfunkčniť, krátiť – skrátiť, chváliť – schváliť). Naproti tomu v slovesách utvorených zo základového slova začínajúceho sa na znelú spoluhlásku alebo samohlásku sa používa predpona z-, napr. viditeľný – zviditeľniť, digitalizovaný – zdigitalizovať, hospodárny – zhospodárniť, úradovať – zúradovať, operovať – zoperovať.


Otázka z 19. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stransparentniť