Otázka:

Je správne slovné spojenie "zastaviteľné územie" alebo "zastavateľné územie", "koeficient zastavateľnosti" alebo "koeficient zastaviteľnosti"?

Heslá:

zastaviteľný, zastaviť, zastavať, zastavateľný, zastavateľné územie, koeficiente zastavateľnosti

Odpoveď:

 

Prídavné meno zastaviteľný je odvodené od slovesa zastaviť, ktoré má význam 1. spôsobiť, aby niekto, niečo prestalo postupovať, 2. prerušiť činnosť, chod, 3. prestať postupovať, zastať (porov. výklad slovesa zastaviť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003). Význam „pokryť stavbou, stavbami“ vyjadruje sloveso zastavať, od ktorého je odvodené prídavné meno zastavateľný. Z výkladu vyplýva, že územie, ktoré možno pokryť, zastavať budovami, sa nazýva zastavateľné územie. V danej súvislosti potom hovoríme o koeficiente zastavateľnosti. Krátky slovník slovenského jazyka je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe.


Otázka z 15. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zastaviteľný
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku