Otázka:

Dobrý deň, aký tvar majú podstatné mená mužského rodu zakončené na spoluhlásku "m" v inštrumentáli množného čísla?

Heslá:

domami, stromami, atómami

Odpoveď:

Podstatné mená mužského rodu zakončené na spoluhlásku m majú v inštrumentáli množného čísla pádovú príponu -ami – domami, stromami, atómami.
Otázka z 25. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu domami