Otázka:

Aký tvar majú podstatné mená mužského rodu zakončené na spoluhlásku -m v inštrumentáli množného čísla?

Heslá:

domami, stromami, atómami

Odpoveď:

 

 

Podstatné mená mužského rodu zakončené na spoluhlásku -m majú v inštrumentáli množného čísla pádovú príponu -ami, napr. domami, stromami, atómami, problémami, agronómami.Otázka z 25. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu domami