Otázka:

Ktorý výraz je správny: pontif, alebo pontifik?

Heslá:

pontifex

Odpoveď:

Vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) sa uvádza výraz pontifex (genitív pontifika) ako variantný s podobou pontifik (G. potifika) s dvoma významami:

  1. hist. v starom Ríme hlavný kňaz
  2. cirk. pápež; biskup

Výraz pontif, ktorý uvádzate Vy, nie je správny.


Otázka z 14. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pontifex