Otázka:

Existuje v slovenskom jazyku ako cudzie slovo pridavne meno LUDICKÝ?

Heslá:

ludický

Odpoveď:

 

Prídavné meno ludický nepatrí do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny a nenachádza sa ani v Historickom slovníku slovenského jazyka, ani v slovníku slovenských nárečí.

 


Otázka z 14. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ludický