Otázka:

Sú korektné vyhlásenia: podnikol masívny útok, má mohutný vplyv, masívny nedostatok investície?

Heslá:

podnikol masívny útok na, má mohutný vplyv na, masívny nedostatok invencie, masívny, mohutný

Odpoveď:

 

 

Slovné spojenia podnikol masívny útok na, má mohutný vplyv na, masívny nedostatok invencie sú jazykovo korektné (porov. výklad prídavných mien masívny, mohutný v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, i v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004). Citované slovníky sú spolu s ďalšími príručkami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe.


Otázka z 23. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podnikol masívny útok na