Otázka:

Je správny výraz skartovačka alebo skartátor?

Heslá:

skartátor, skartovačka, skartovací stroj, skartovacie zariadenie, kopírovačka, kopírovací stroj, sejačka, sejací stroj, mláťačka, stroj na mlátenie

Odpoveď:

Veľký slovník cudzích slov vo význame „zariadenie na zničenie, skartovanie písomností“ zachytáva slovo skartátor, pričom ho hodnotí ako administratívny výraz. V širokej jazykovej praxi sa v rovnakom význame frekventovane používa výraz skartovačka, ktorý vznikol tzv. univerbizáciou (zjednoslovnením) zo slovného spojenia skartovací stroj, skartovacie zariadenie. Rovnakým postupom vznikli napr. výrazy kopírovačka kopírovací stroj, sejačka sejací stroj, mláťačka stroj na mlátenie. Z uvedeného vyplýva, že výrazy skartátor skartovačka sú oba spisovné.


Otázka z 23. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skartátor