Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo urea (močovina)? Je správne koncentrácia urey alebo urei?

Heslá:

urea

Odpoveď:

Podstatné mená ženského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na samohláskovú skupinu -ea, napr. Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea, sa skloňujú podľa vzoru idea (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, skloňovanie vzoru idea; v elektronickej podobe je príručka dostupná na https://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Slovo urea sa tiež zaraďuje do spomenutého vzoru a v genitíve jednotného čísla má tvar urey – koncentrácia urey.

 


Otázka z 14. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu urea