Otázka:

Kedy sa píše v číslovke "v šesťdesiatych" mäkké i a kedy ypsilon?

Heslá:

radové číslovky, v šesťdesiatych rokoch, v sedemdesiatych rokoch, v osemdesiatych rokoch, v deväťdesiatych rokoch, v šesťdesiatich rokoch, v sedemdesiatich rokoch, v osemdesiatich rokoch, v deväťdesiatich rokoch

Odpoveď:

V spojení v šesťdesiatych (sedemdesiatych, osemdesiatych, deväťdesiatych) rokoch minulého storočia sa v tvare číslovky píše y, lebo ide o radovú číslovku. Rovnako aj v spojeniach so slovom narodeniny ide o radové číslovky (koľké narodeniny v poradí?) – pri príležitosti šesťdesiatych (sedemdesiatych, osemdesiatych, deväťdesiatych) narodenín. Inak je to pri vyjadrení počtu rokov, kde sa používajú základné číslovky a v tvare lokálu sa píše i, napr. v šesťdesiatich (sedemdesiatich, osemdesiatich, deväťdesiatich) rokoch ešte jazdil na bicykli (koľko mal vtedy rokov?).

 


Otázka z 24. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu radové číslovky