Otázka:

Má slovo prarodičia rovnaký význam ako starí rodičia?

Heslá:

prarodičia, prarodič, starí rodičia, rodič, starý

Odpoveď:

Slovo prarodičia, v jednotnom čísle prarodič, má význam „dávni predkovia“ (porov. výklad slova prarodič v  Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003), ale aj význam „rodičia starých rodičov“, t. j. starého otca a starej matky (tento význam sa v citovanom slovníku nezachytáva). Výrazom starí rodičia sa pomenúvajú rodičia rodičov, čiže starý otec a stará matka (porov. výklad slov prarodič, rodič, starý v Krátkom slovníku slovenského jazyka). Citovaný slovník je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 13. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prarodičia