Otázka:

Je správne písať cudzie meno Henry Van de Velde alebo Henry van de Velde?

Heslá:

von, van, de, da, di, pán, pani, madam, Ludwig van Beethoven, hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven, symfónia Eroica od van Beethovena

Odpoveď:

 Pri cudzích menách s predikátom pripojeným k menu predložkou von, van, de, da, di  pravopis danej predložky nezávisí od toho, či sa meno používa v spojení s krstným menom, alebo s oslovením pán, pani, madam, s iným slovom či samostatne, ale od toho, ako je zaužívaný pri konkrétnom mene. Napr. Ludwig van Beethoven – hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven, symfónia Eroica od van Beethovena; Leonardo da Vinci – renesančný maliar da Vinci – tajomný úsmev Mony Lisy od da Vinciho; Jeanne-Antoinette Poisson de Pompadour – markíza de Pompadour – madame de Pompadour.

Belgický maliar, návrhár a architekt Henry Van de Velde s najväčšou pravdepodobnosťou používal uvedenú podobu.


Otázka z 26. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu von