Otázka:

Je správne slovné spojenie "obdežala som list" alebo "obdŕžala" som list"?

Heslá:

obdržať, subšt., subštandardné slovo

Odpoveď:

 

 

Sloveso obdŕžať obdržať sú nespisovné, o čom svedčí kvalifikátor subšt., čiže  subštandardné slovo, ktorý sa uvádza pri slovese obdržať v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, i výklad tohto slovesa v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004 (porov. citované slovníky, ktoré sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe).


Otázka z 14. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu obdržať