Otázka:

Aký je správny tvar mena Andrea v datíve?

Heslá:

Andrea, Andrei

Odpoveď:

 

 

Tvar datívu (v staršom označení tretieho pádu) od mena Andrea je Andrei (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, ktoré sú sprístupnené na našej webovej stránke). Podrobne sa o skloňovaní mena Andrea a slov zakončených na -ea dočítate v súbore jazykových poznámok Internetová poradňa na stránke jazykovej poradne.


Otázka z 14. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu Andrea