Otázka:

Je správne slovné spojenie pokus o zápis do slovenskej knihy rekordov alebo pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov?

Heslá:

Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov, Rozhodli sme sa uskutočniť pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov, Kniha slovenských rekordov, Slovenská kniha rekordov

Odpoveď:

 

Slovo na začiatku vety alebo nadpisu sa píše s veľkým začiatočným písmenom, vo vetnej súvislosti, ak nejde o vlastné meno, sa píše s malým začiatočným písmenom: Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov – Rozhodli sme sa uskutočniť pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov. Podľa zistení na internete sa publikácia, do ktorej sa zaznamenávajú rekordy na Slovensku, oficiálne nazýva Kniha slovenských rekordov, hoci v textoch na internete sa objavuje aj názov Slovenská kniha rekordov.


Otázka z 27. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov