Otázka:

Je správne slovné spojenie "prihlásil sa o slovo" alebo "prihlásil sa k slovu"?

Heslá:

prihlásiť sa, slovo, o, prihlásiť sa o slovo

Odpoveď:

 Sloveso prihlásiť sa v spojení so slovom slovo sa viaže s predložkou o – prihlásiť sa o slovo (porov. výklad slovesa prihlásiť sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003). Citovaný slovník je spolu s inými jazykovými príručkami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe.


Otázka z 21. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prihlásiť sa