Otázka:

Je správne slovné spojenie "mať talent pre niečo" alebo "mať talent na niečo"?

Heslá:

mať talent, na, mať talent na kreslenie, na hudbu

Odpoveď:

 

Slovné spojenie mať talent sa viaže s predložkou namať talent na kreslenie, na hudbu a pod.


Otázka z 21. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mať talent