Otázka:

Dobrý deň, je nový výraz rýchlostná cesta spisovný?A čo v prípade výrazu rýchlostná komunikácia?

Heslá:

rýchlostná cesta, rýchlostná komunikácia

Odpoveď:

Pomenovanie rýchlostná cesta nie je nové a má terminologickú platnosť. Uvádzalo sa už v r. 1965 v terminologickej norme o názvosloví ciest a diaľnic (vtedy s definíciou „každá cesta, ktorej návrhová rýchlosť dosahuje alebo prekračuje hodnotu 100 km/h“). Rovnako aj slovo komunikácia vo význame „cesta, po ktorej sa uskutočňuje doprava“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka aj na slovnik.juls.savba.sk) je správne a funguje ako termín. Slovné spojenia rýchlostná cesta rýchlostná komunikácia sú z jazykového hľadiska obe správne, ich súčasnú terminologickú platnosť, resp. definíciu si možno overiť v platných normách, zákonoch alebo vyhláškach týkajúcich sa cestnej premávky.    


Otázka z 19. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rýchlostná cesta