Otázka:

Prečo sa všade používa výraz Sixtínska kaplnka? Nemala by sa správne volať Sixtova kaplnka?

Heslá:

Sixtínska kaplnka

Odpoveď:

            Sixtínska kaplnka, keďže ju dal postaviť pápež Sixtus IV. (navyše na počesť svojho predchodcu Sixta II., ktorého zabili Rimania v čase prenasledovania kresťanov), by sa skutočne mohla volať aj Sixtova.

            Koncom 15. storočia, keď ju postavili, v európskom jazykovom prostredí dominovala latinčina, z ktorej ostatné jazyky preberali množstvo výrazov. Pri tvorbe vzťahových prídavných  mien je v latinčine dôležitá podoba genitívu: Sixtus → Sixtinis, nominatív prídavného mena stredného rodu je Sixtinum. V latinčine teda názov kaplnky znie Sacellum Sixtinum. Bežný spôsob utvárania domácej podoby prídavného mena latinského pôvodu bol vo väčšine krajín rovnaký, a to odtrhnutím prípony -um a pridaním bežnej domácej prípony prídavných mien. Jasným dôkazom tohto postupu sú názvy spomínanej kaplnky v rozličných európskych jazykoch, pričom väčšinou postupne zdomácnela aj grafická podoba slova (najvýraznejšie sa to prejavilo napr. v poľštine či vo fínčine, slovenčina a čeština zdomácnenie potvrdzujú pridaním dĺžky v druhej slabike):

Sixtínska kaplnka

Sixtínská kaple (čes.)

la Capilla Sixtina (špan.)

la Chapelle Sixtine (franc.)

die Sixtinische Kapelle (nem.)

Sixtinska kapellet (švéd.)

Sikstiiniläiskappeli (fín.)

det Sixtinske Kapel (nór.)

Сикстинската капела (bulh.)

Сикстинская капелла (rus.)

Kaplica Sykstyńska (poľ.)

            Keďže ide o zrozumiteľný vžitý názov, podľa nášho názoru ho netreba meniť.


Otázka z 13. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sixtínska kaplnka