Otázka:

Píše sa slovo tetrapak spolu alebo oddelene tetra pak?

Heslá:

tetrapak

Odpoveď:

Druh zdravotne neškodnej obaloviny na potraviny má pravopisnú podobu tetrapak. Možno sa o tom presvedčiť v Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je spolu s ďalšími jazykovými príručkami dostupný na www.slovnik.juls.savba.sk. 


Otázka z 19. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tetrapak