Otázka:

Správne je voľba orgánov družstva alebo voľba do orgánov družstva?

Heslá:

voľba

Odpoveď:

 

Slovom orgán sa v slovenčine pomenúva nielen zložka organizácie (ako predsedníctvo, rôzne komisie a pod.), ale aj osoba poverená výkonnou mocou. Preto možno utvoriť spojenie voľba do orgánov (ak sa volia ľudia do zložiek spravujúcich organizáciu) aj voľba orgánov (ak sa volia osoby poverené výkonnou mocou). V súvislosti s družstvami, ktoré musia mať podľa Obchodného zákonníka minimálne tri základné orgány (členskú schôdzu, predstavenstvo a kontrolnú komisiu), sa volia členovia družstva do predstavenstva a kontrolnej komisie, čomu zodpovedá spojenie voľba do orgánov družstva.


Otázka z 13. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu voľba