Otázka:

Je spisovné spojenie prezenčná listina?

Heslá:

prezenčná listina

Odpoveď:

Zoznam, na ktorom potvrdzujú účastníci podujatia svoju prítomnosť podpisom, sa nazýva prezenčná listina.  Tento výraz je spisovný a uvádza sa aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk – pozri heslo prezencia, prídavné meno prezenčný.


Otázka z 13. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prezenčná listina