Otázka:

Sú upratovacie vozíky a brúsiace stroje alebo brúsne stroje... a aké vozíky?

Heslá:

upratovací

Odpoveď:

Pomenovanie upratovací vozík, ktoré sa používa v súvislosti s vozíkmi vybavenými vecami, ktoré potrebuje upratovač pri výkone profesie, je správne utvorené a zodpovedá spisovnej slovenčine. Význam „slúžiaci na brúsenie“ sa vyjadruje prídavnými menami brúsny aj brúsiaci, napr. brúsny kotúč aj brúsiaci kotúč, brúsne stroje aj brúsiace stroje. Obe spojenia sú správne, ale v jazykovej praxi sa častejšie používa pomenovanie brúsne stroje.


Otázka z 13. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu upratovací