Otázka:

Je správny výraz riadidlá na označenie kormidla na bicykli?

Heslá:

kormidlo, riadidlá

Odpoveď:

Zariadenie na riadenie a udržanie smeru na bicykli alebo motorke sa aj podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L (2011) nazýva kormidlo. Synonymický slovník slovenčiny (2004) hodnotí výraz riadidlá ako subštandardný (porov. cit. slovník, ktorý je spolu s ďalšími príručkami sprístupnený na stránke www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 02. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kormidlo