Otázka:

Je správny výraz "riadidlá" pre označenie kormidla na bicykli?

Heslá:

kormidlo, riadidlá

Odpoveď:

Zariadenie na riadenie a udržanie smeru na bicykli alebo motorke sa aj podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka (2. zv. 2010) nazýva kormidlo. Synonymický slovník slovenčiny (2004) hodnotí výraz riadidlá ako subštandardný (porov. cit. slovník, ktorý je spolu s ďalšími príručkami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe).


Otázka z 02. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kormidlo