Otázka:

Je správne slovné spojenie tvarovaná podrážka na pohodlnú chôdzu alebo pre pohodlnú chôdzu; kožená podšívka na príjemnú klímu alebo pre príjemnú klímu?

Heslá:

na, ergonomicky tvarovaná podrážka s profilom na pohodlnú chôdzu, kožená podšívka na príjemnú klímu nôh, remienok s prackou na pohodlné obúvanie a vyzúvanie, pre

Odpoveď:

V uvedených slovných spojeniach sa uplatňuje predložka na v účelovom význame: ergonomicky tvarovaná podrážka s profilom na pohodlnú chôdzu, kožená podšívka na príjemnú klímu nôh, remienok s prackou na pohodlné obúvanie a vyzúvanie (porov. výklad predložiek na a pre v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je spolu s ďalšími príručkami dostupný na našej stránke www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 28. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu na