Otázka:

Píše sa veľké písmeno v spojení: "sekretariát Biskupského úradu" alebo "sekretariát biskupského úradu"?

Heslá:

sekretariát biskupského úradu, sekretariát diecézneho katechetického úradu

Odpoveď:

 

 

Názvy sekretariát biskupského úradu, sekretariát diecézneho katechetického úradu bez uvedenia konkrétneho sídla sú všeobecné pomenovania a píšu sa s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 14. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sekretariát biskupského úradu