Otázka:

Je správny zoologický názov šťúr alebo škorpión?

Heslá:

škorpión, šťúr

Odpoveď:

 

Zoologický názov článkonožca rodu Scorpiones, ktorý má chvostovú časť zakončenú jedovatým hrotom, je škorpión (porov. Veľký slovník cudzích slov, 2003; Slovník cudzích slov, 2005). Názov šťúr je neodborný, ako sa výslovne uvádza v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004 – porov. cit. slovník, ktorý je spolu s ďalšími jazykovými príručkami sprístupnený na www.slovnik.juls.savba.sk), čo potvrdzujú zoologické príručky.


Otázka z 20. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škorpión