Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: Torysský mikroregión, Toryský mikroregión, Toryšský mikroregión?

Heslá:

Torysa, toryský, torysský, toryský mikroregión

Odpoveď:

 

Názvy mikroregiónov sa píšu s malým začiatočným písmenom. Od názvu Torysa je prídavné meno toryský, nie torysský (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, ktoré sú sprístupnené na stránke https://slovnik.juls.savba.sk). Názov daného mikroregiónu má mať pravopisnú podobu toryský mikroregión.


Otázka z 04. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Torysa