Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: "Torysský mikroregión", Toryský mikroregión", "Toryšský mikroregión"?

Heslá:

Torysa, toryský, torysský, toryský mikroregión

Odpoveď:

 

 

Názvy mikroregiónov sa píšu s malým začiatočným písmenom. Od názvu Torysa je prídavné meno toryský, nie torysský (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, ktoré sú sprístupnené na našej webovej stránke). Názov daného mikroregiónu má mať pravopisnú podobu toryský mikroregión.


Otázka z 04. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Torysa