Otázka:

Je správne slovo zvarenec, alebo zvarok? V strojárskej terminológii sa má používať výraz medza klzu, alebo medza sklzu?

Heslá:

zvarok

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska sú oba výrazy, zvarok aj zvarenec, správne.

Slovo zvarok je v staršej terminologickej norme Zváranie kovov definované ako „časť konštrukcie, v ktorej sa zvárajú navzájom pripojené časti“.

Výraz zvarenec sme našli len v Česko-slovenskom slovníku ako slovenský ekvivalent českého slova svařenec, ktoré má podľa Slovníka spisovného jazyka českého význam „zvarený výrobok alebo jeho časť“.

             Podľa slovenských technických noriem je správne spojenie medza klzu.


Otázka z 12. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zvarok