Otázka:

Je správne slovo zvarenec, alebo zvarok? V strojárskej terminológii sa má používať výraz medza klzu, alebo medza sklzu?

Heslá:

zvarok

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska sú oba výrazy, zvarok aj zvarenec, správne.

Slovo zvarok je v staršej terminologickej norme Zváranie kovov definované ako „časť konštrukcie, v ktorej sa zvárajú navzájom pripojené časti“.

Výraz zvarenec sme našli len v Česko-slovenskom slovníku ako slovenský ekvivalent českého slova svařenec, ktorémá podľa Slovníka spisovného jazyka českého význam „zvarený výrobok alebo jeho časť“.

             Podľa slovenských technických noriem je správne spojenie medza klzu.


Otázka z 12. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zvarok
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku